Csapatunk

Csököly Zsuzsanna

E-mail elérhetőség: csokoly.zsuzsanna@korosi.hu

„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.”
William Arthur Wald


Tanárnak lenni nem egyszerű hivatás. A fiatalokkal való foglalkozás nehéz feladat. Egy életpálya, amiben nem az a fontos, hogy hány év tapasztalatunk van, hanem az, hogy milyen készségekkel, személyiségjegyekkel rendelkezünk. Én azt vallom, hogy személyes példámmal kell hatnom a növendékeimre. Ahhoz, hogy hatni tudjak nyitottnak kell lennem a változásokra, újításokra.
Meg kell ismernem önmagamat, a gyerekeket, a hozzájuk vezető utat. Fontosnak tartom, hogy helyesen ítéljem meg őket, fejlesszem értékeiket, javítsam hibáikat, nyesegessem vad hajtásaikat.

Gyorsan változó világunkban az oktatásban, nevelésben is szemléletváltásra van szükség. Tradicionális tudás helyett kompetencia alapú tudást kell adni. Szeretném kialakítani azokat a készségeket, képességeket, amelyek a mai értelmiségi emberektől elvárhatók: munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségtudat, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása. A középiskolai tanulmányok elvégzéséhez szükséges módszertani, tanulástechnikai ismeretek, a differenciált, sokoldalú ismeretszerzési, kommunikációs készségek.

Véleményem szerint a tanár személyisége természetesen szerves része a tanár-diák kapcsolatnak. A jó viszony kialakításánál figyelembe kell vennünk a befolyásolás kétirányú lehetőségét. Az alkalmazkodás és együttműködés könnyebb, ha a tanár és a diák elvárásai és jellemzői összeegyeztethetők.

Miért a Kőrösi?

A több évtizedes múlttal rendelkező Kőrösi Gimnázium eredményességének alapja, hogy a változó történelmi, társadalmi és gazdasági körülmények között képes volt megőrizni a magas szintű gimnáziumi képzést és értékrendjét. Az országban elsőként elkezdett két tannyelvű képzés folytatása mellett fontosnak tartja az egyetemes műveltséget. Szem előtt tartja napjaink hazai és nemzetközi közoktatás fejlesztési irányait.

Miért az IB?

Szerencsésnek tartom magam, hogy emberekkel foglalkozhatom, még akkor is, ha naponta meg kell harcolnom a tanítványokkal céljaim elérése érdekében, mert tudom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy diákjaim alkotó, hasznos tevékenységet végző személyekké váljanak.