Csapatunk

Dr. Illik Péter

"Akik a legnagyobb mesterektől tanulnak bölcsen gondolkozni, azoknak általában a legritkább esetben jut az eszükbe olyasvalami, aminek hasznát vehetik."


Tizenöt éve tanítok diákokat, általános iskolában, középiskolában és egyetemen, minden olyan tárgyra, amiben legalább egy évszám van. (Történelem, társadalomismeret, CC.) Nem hiszek abban, hogy mindent tudni kell, de abban igen, hogy aki tudja a történelmet - az minden tévnézet ellenére is -, jobb pincér, asztalos, orvos, ügyvéd vagy bármi más lehet. Egyszerűen azért, mert e tárgy felkészít arra, hogy önmagunkon kívül megértsünk mást: a múlt írott forrásait, amelyekben sokkal kevésbé fontosak a sorok, és sokkal inkább lényeges az, ami közöttük, vagy éppen mögöttük van. És ezek a sorok, íróik, és értelmezőik ma is ugyanazok: az emberek. A történelem nem a múlt tényeinek, hanem a gondolkodás és a jelen megértésének művészete.

Miért az IB?

A Nemzetközi Érettségi Diploma Program (IB DP) kritikai és reflektív megközelítést ajánl a történelemhez. Ez a  nézőpont mind a diákoknak, mind pedig a tanároknak intellektuális fejlődét biztosít. Mint történész, hiszek abban, hogy bárki is tanulmányozza is a történelmet, képes általa jól boldogulni, mivel ez a tudomány belátást enged abba, hogyan működik maga az ember. A történettudomány nem pusztán történelmi tudást foglal magába, hanem különböző tudományágak, mint a szociológia, antropológia, pszichológia etc., módszereit és technikáit. Az IB program egyfajta kihívás, ami több mint 15 év tanítás után is lehetőséget ad bizonyos történeti témák mélyebb feltárására. Bár  az IB tanári pozíciót váratlan események közjátékaként kaptam, hiszek abban, hogy lehetőséget biztosít a további tanári fejlődésemhez.