Csapatunk

Györki Tamás

E-mail elérhetőség: gyorki.tamas@korosi.hu

"(…) az iskola kíváncsi emberré formált. (…) Azt hiszem, ez a legtöbb, amit az iskola a természetes alapműveltség mellett adhat a diáknak."


Pedagógusként egyik fő munkaeszközünk a személyiségünk. Mi sem példázza ezt jobban, mint hogy sok kollégához hasonlóan engem is számos tekintetben meghatározó tanáregyéniségek indítottak e pálya felé. Példájukat követve szeretnék magam is motor lenni, mely mozgásba lendít.

Célom, hogy minél változatosabb, igényes, közös munkával hozzásegítsem diákjaimat ahhoz, hogy stabil értékrenddel bíró, a világra nyitott, széles látókörű, tájékozott emberekké, szuverén egyéniségekké váljanak, akik a mindennapi élet változó helyzeteiben lehetőségeik és képességeik szerinti legmegfelelőbb válaszokat adják. Magyarul, oroszul vagy akár németül.  És nem utolsó sorban az, hogy mindeközben jól is érezzük magunkat.

Ugyanakkor különösen nagy kihívást jelent, hogy a pedagógus munkáját fokozott autonómiaigény jellemzi, amivel megnövekedett felelősség jár együtt. Ezért is elengedhetetlen számomra, hogy kitartóan kételkedjem abban, vajon jó tanár vagyok-e, s a realitás talaján maradva képes legyek a mindenkori megújulásra, fejlődésre.

Az idegen nyelveknek nagyon sok mindent köszönhetek: anyanyelvem mélyebb ismeretét, mások elfogadását, tiszteletét, önbecsülést és még sorolhatnám. Remélem, hogy közreműködésemmel tanítványaim is megtalálják az orosz és a német nyelvben, kultúrkörben azt, ami számukra is igazán érdekes, hisz a belülről fakadó őszinte érdeklődésen keresztül vezet az út a megbízható (nyelv)tudáshoz. 

Miért a Kőrösi?

Egy nagy múltú gimnázium egykori növendékeként, egykori eötvös collegistaként és az idegen nyelvek rajongójaként hatalmas megtiszteltetés s egyben kihívás is itt kezdeni a pályám, aligha találhattam volna inspirálóbb helyet. Az iskola deklarált céljaival teljes mértékben azonosulni tudok, s autonóm tevékenységemmel reményeim szerint méltó módon fogok bekapcsolódni mindennapi életébe.

Miért az IB?

Bár az IB már lassan két évtizede jelen van a magyar közoktatásban is, először itt, a Kőrösiben hallottam csak róla. Küldetésnyilatkozatát olvasva a mellete szóló legmeghatározóbb érv számomra az volt, hogy munkámmal közvetlenebbül, és már a középiskola szintjén hozzájárulhatok ahhoz, hogy az emberek jobban megértsék egymást nemzetközi szinten is. Az IB a választás szabadságának és a diákok mobilitásának növelésével ugyanis lehetővé teszi, hogy a mindenkori felnövekvő generáció tagjai jól informáltak és megértőek legyenek egymással és más kultúrát képviselőkkel szemben is és hogy olyan aktív, együttérző és egész életen át tudatosan tanuló emberekké váljanak, akik megértik, hogy a különbözőségeikkel együtt, másoknak is lehet igazuk. Mindehhez pedig nem kell elhagynom a magyar közoktatás terepét, egyidejűleg ezzel biztosítva a nemzeti és a nemzetközi oktatás együttmüködését, termékeny egymásra hatását.