A Nemzetközi érettségiről

A Nemzetközi Érettségi felépítése

A Nemzetközi Érettségi Program (Diploma Programme) egy olyan két éves képzés, amelynek végén a diákok érettségi vizsgát tesznek.

A program felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

 

Jól látható, hogy az IB Diploma Program egyik legfőbb feladata az IB Learner Profile (tanulói attitűdök) kialakítása a tanulókban. Az a cél, hogy a Profile a tanulók személyiségének részévé váljon a kétéves diákközpontú, a tanuló önállóságára építő tanulási folyamat során. E köré szerveződnek a minden diák számára kötelező alapkövetelmények, illetve a hat tantárgycsoport tantárgyai.

A tanulók a tanulni kívánt tantárgyakat a hat tantárgycsoportból választhatják ki, továbbtanulási szándékuk függvényében - azaz egyénre szabottan. A választott tantárgyak közül hármat (de maximum négyet) emelt szinten kell teljesíteni.

A három alapkövetelmény:

Tudáselmélet (Theory of knowledge)
Hosszú esszé (Extended essay)
Kreativitás, sport, közösségi szolgálat (Creativity, activity, service)

Tantárgycsoportok:

Nyelvi és irodalmi tanulmányok
Idegen nyelv
Egyén és társadalom
Természettudományok
Matematika
Művészetek