Kínálatunk

Nemzetközi érettségi

A Nemzetközi Érettségi Program (Diploma Programme) egy olyan két éves képzés, amelynek végén a diákok érettségi vizsgát tesznek.

A program felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

 

Jól látható, hogy a program középpontjában azon tanulói attitűdök (IB Learner Profile) állnak, melyek kialakítása a két éves diák központú, a tanuló önállóságára építő tanítási-tanulási folyamat egyik legfőbb feladata. E köré szerveződnek a minden diák számára kötelező alapkövetelmények, illetve a hat tantárgycsoport tantárgyai.

A tanulók a tanulni kívánt tantárgyakat a hat tantárgycsoportból választhatják ki, továbbtanulási szándékuk függvényében - azaz egyénre szabottan. A választott tantárgyak közül hármat (de maximum négyet) emelt szinten kell teljesíteni.

A három alapkövetelmény:

Tudáselmélet (Theory of knowledge)
Hosszú esszé (Extended essay)
Kreativitás, sport, közösségi szolgálat (Creativity, activity, service)

Tantárgycsoportok:

1. Nyelvi és irodalmi tanulmányok

 • magyar irodalom
 • angol nyelv és irodalom

2. Idegen nyelv

 • angol
 • német
 • spanyol

A német és spanyol nyelv kezdő szinten is választható.

3. Egyén és társadalom

 • történelem
 • közgazdaságtan
 • humán ökológia (csak középszint)
 • pszichológia

4. Természettudományok

 • biológia
 • fizika
 • kémia
 • humán ökológia (csak középszint)

5. Matematika

 • matematika

6. Művészetek

Jelenleg nincs művészeti tárgyunk

 

Hatodik tantárgyként az első öt tantárgycsoportból kell még egy tantárgyat választani.