A Nemzetközi érettségiről

Továbbtanulás a Nemzetközi Érettségivel

Magyarországon

A Nemzetközi Érettségi bizonyítványt Magyaroroszág felsőoktatási intézményei a magyar érettségivel egyenértékűként fogadják el a felvételi eljárás során.
Az IB által használt hétfokozatú értékelési skálát a magyar felvételi rendszerben a következőképpen váltják át (2023-as adat a felvi.hu-ról):

7: 100%
6: 88%
5: 76%
4: 63%
3: 51%
2: 39%

Az emelt szintű vizsgáért kapható többletpontokat az alábbi táblázatban felsorolt IB vizsgatárgyak esetén kaphatja meg a felvételiző. A lista folyamatosan bővül, a magyaroroszági IB iskolák dolgoznak azon, hogy minél több tantárgy emelt szintű vizsgáját fogadják el a magyar felsőoktatási intézmények az itteni emelt szintű vizsgákkal egyenértékűnek.

A 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárásoktól kezdődően az alábbi IB vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten:


1Csak a Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban és a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban szerzett Hungarian A1 érettségi vizsgaeredmény számítható be magyar nyelv és irodalomként. Más intézményből a Hungarian A1 érettségi vizsga csak magyar, mint idegen nyelv tantárgy vehető figyelembe.

22015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.

32017-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.

Az IB rendszerében végzettek esetében érettségi bizonyítványként kizárólag az IB Diploma fogadható el, egyéb dokumentum (pl. Certificate) nem. Amennyiben a jelentkező rendelkezik magyar vagy külföldi (nem IB Diploma) érettségi bizonyítvánnyal, és igazolja, hogy az IB Diploma programban tett érettségi vizsgákkal is rendelkezik, de nem teljesítette a Diploma kiállításához szükséges valamennyi feltételt (pl. nem érte el a 24 pontot), a pontszámítás szabályai szerint a Certificate alapján az adott tárgyból érettségi pont számítható.

(forrás: felvi.hu)

Külföldön

Bár a külföldi egyetemek nagy része ismeri és elfogadja a magyar érettségi eredményeket is, a Nemzetközi Érettségi bizonyítványt, a program világszintű egységességének és magas színvonalának köszönhetően, mégis inkább előnyben részesítik. Különösen igaz ez a világ legjobb, legnépszerűbb egyetemeire, hiszen egy IB Diplomával érkező diáknál az eredmények alapján pontosan latják, hogy az adott diák tudása, teherbírása, kitartása terén mire számíthatnak. Ezen felül a külföldi egyetemek a hozzájuk jelentkező magyar diákoktól nyelvtudásuk igazolásaként általában valamilyen külföldi rendszerű nyelvvizsga letételét is kérik (CAE, CPE, TOEFL, ELS, stb.), míg az IB Diplomával rendelkező diákok esetén ettől természetesen eltekintenek.