Dokumentumok

SNI-s tanulók oktatása

A Kőrösi Csoma Sándor

Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 

Sajátos nevelési igények alkalmazásáról szóló szabályzata

 

Bevezetés

Az IB úgy véli, hogy minden tanulónak meg kell kapnia a lehetőséget arra, hogy a lehető legméltányosabb körülmények között vizsgázhasson. Ahol a standard vizsgafeltételek és értékelési folyamatok a vizsgázót hátrányos helyzetbe hoznák, és nem tennék lehetővé, hogy megfelelően bizonyíthassa tudását és képességeit, méltányos hozzáférés megteremtésére van lehetőség.” (A Diplomaprogram 2017. évi programleírásából)

A fenti alapvetés szellemében célunk, hogy minden diákunk a lehető legjobb teljesítményre legyen képes. Ennek érdekében minden olyan – a standardtól eltérő – tanulmányi- és vizsgalehetőséget biztosítunk a számukra, melyeket az IB előírásai és az országos szabályok megengednek. Úgy véljük, hogy minden tanulónk eltérő szükségletekkel és képességekkel bír, és függetlenül attól, hogy sajátos nevelési igényekkel rendelkeznek-e vagy sem, mindannyian hozzá tudnak férni a tananyag minden egységéhez.


Inkluzív mérési és értékelési módszerek az IB Diplomaprogramban

A tanuló jogosult inkluzív mérési és értékelési módszerek igénybevételére, ha az alábbiak közül egy vagy több sajátos nevelési igénnyel rendelkezik:

tanulási zavarok

egyes tanulási nehézségek

kommunikációs nehézségek és beszédzavarok

autizmus spektrum zavar

szociális, érzelmi és viselkedési zavarok

halmozott fogyatékosságok és/vagy testi, érzékszervi, betegséghez köthető vagy pszichés kórállapotok

betegségek

testi és/vagy érzékszervi nehézségek.


A tanulási segítséget igénylő diákok kiszűrése

A legtöbbször a tanuló úgy kerül be a Diplomaprogramba, hogy a sajátos nevelési igénye már ismert. Ezekben az esetekben a szülők felelőssége, hogy az IB koordinátort haladéktalanul tájékoztassák gyermekük sajátos nevelési igényéről, valamint bemutassák a szükséges dokumentumokat.

Néhány esetben azonban a sajátos nevelési igényre csak azután figyel fel az oktató, hogy a tanuló már megkezdte a Diplomaprogramot. Ezekben az esetekben az oktató tájékoztatja az IB koordinátort a valószínűsíthető tanulási nehézségről, a koordinátor pedig a rendelkezésre álló információ alapján tájékoztatja a szülőket. Ezt követően már a szülők felelőssége, hogy a szükséges dokumentumokat beszerezzék.

Miután kiderült, hogy a tanuló tanulási segítséget igényel, a következő dokumentumokat kell beszerezni:

  • Pszichológiai/neveléspszichológiai/orvosi lelet (valamint annak angol fordítása);

  • Oktatási bizonyíték az iskolától (a szaktanárok beszámolója, amelyben leírják a tanulási nehézséget).

A fenti dokumentumok formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatban a szülők és az oktatók az IB koordinátortól kapnak részletes útmutatást.


Hozzáférési lehetőségek megteremtése

Miután egy tanuló sajátos tanulási igényei a pszichológusok/neveléspszichológusok/orvosok által adott szakvéleményekből egyértelművé váltak, egyéni tanulási tervet kell kialakítani, amely tartalmazza az összes hozzáférési lehetőség meghatározását. Az igazgató és az IB koordinátor ezt követően a döntésről tájékoztatja az oktatókat, a szülőket és a tanulót.

A döntéshozatalnál az iskola a hozzáférési lehetőségek meghatározásánál az országos szabályozást és az IB előírásait követi.

A kétéves program során a tanuló sajátos tanulási igényeinek kielégítéséről a szaktanárok gondoskodnak. Az igények kielégítése a tanórák alatti eltérő módszer/bánásmód alkalmazásával, valamint az előzetesen egyeztetett hozzáférési lehetőségek biztosításával történik. Amennyiben az IB vizsgákon inkluzív mérési és értékelési módszerre van szükség, az IB koordinátor hozzáférési lehetőségekre vonatkozó kérelmet nyújt be az IB Értékelő Központnak, amelyhez – a szülők előzetes engedélyét kikérve – csatolja a szükséges dokumentációt is. Miután megszületett a döntés, a koordinátor tájékoztatja a tanulót és a szülőket az IB által engedélyezett hozzáférési lehetőségekről. A hivatalos kérelmet a koordinátor az IB-hez az adott Diplomaprogram második évében november 15-ig köteles benyújtani.

 

Hozzáférési lehetőségek

  • Speciális papír igénybevétele

  • Plusz vizsgaidő

  • Írás alkalmazása

  • Olvasás alkalmazása

  • Beszéd és kommunikáció alkalmazása

  • Számológép és egyéb praktikus segédeszköz használata, valamint eltérő vizsgahely igénybevétele

  • Módosított határidő vagy mentesség

 

Források

Mérési és értékelési hozzáférést igénylő vizsgázók [Candidates with Assessment Access Requirements], IBO, 2014. július

Az IB Diplomaprogram 2017. évi programleírása [Handbook of Procedures for the Diploma Programme 2017], IBO, 2017. február

 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 218.03 KB
SNI szabályzat