Iskolánk

Küldetésünk

Iskolánk célja, alternatívát, utat mutatni a jövő nemzedéke számára, hogy érdeklődő, szociálisan elkötelezett, a társadalom irányában nyitott, a társadalom problémáira érzékeny, felelősséget vállalni képes felnőttekké váljanak, akik képesek majdan egy jobb és békésebb világ kialakulásához hozzájárulni.

Célunk az, hogy nemzetközi programokon, kapcsolatokon keresztül, külföldi iskolákkal, szervezetekkel együttműködve, diákjainkat felelősségteljes, környezettudatos, aktív-együttműködő, előítéletektől mentes, más kultúrákra, hagyományokra, értékekre nyitott, kreatív, gondolkodó, etikus döntéseket meghozni képes felnőttekké neveljük.

Szeretnénk a gyermekek tudásvágyát felkelteni, célunk az, hogy az élethosszig tartó tanulás szépségeit, kihívásait és fontosságát megismertessük velük, kíváncsivá, motiválttá tegyük őket a minket körülvevő világ összefüggéseinek a megismerésére és megértésére.