Csapatunk

Fűköh Borka

E-mail elérhetőség: fukoh.borbala@korosi.hu

“The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.”
Dr. Seuss

 

A Szegedi Tudományegyetemen tanultam és szereztem MA diplomát angol valamint magyar nyelv és irodalom szakokon. Az angol tanulmányaimon belül EFL képzettséget is szereztem, valamint Cambridge CELTA diplomával is rendelkezem. Az egyetemi évem alatt meghatározó élmény volt az az egy év, amelyet az angliai University of Hull-on töltöttem.

A diplomáim megszerzése után a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékére kerültem, ahol a doktori tanulmányaimat kezdtem a magyar nyelvészeti programban. Főbb területem a szövegnyelvészet volt, azon belül az intertextuális és hiányos irodalmi szövegek értelmezése és elemzése. Ezen kívül nemzetközi csoportoknak magyar nyelvet és kultúrát oktattam az SZTE Hungarológia tanszékközi programjában.

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetemen dolgozom, ahol gazdaási angolt, turizmus szaknyelvet és prezentációs technika kurzusokat tartok. Korábban megkezdett PhD tanulmányaimat az angol alkalmazott nyelvészet területén folytatom szintén a Szegedi Tudományegyetemen. A tanítás során célom mindig a tanulók igényeinek való megfelelés. A tanulási folyamat során mindig a tanulók egyéni különbségeire próbálok koncentrálni. A két legfontosabb készség, melyek fejlesztését mindig szem előtt tartom, az önreflexió és a kommunikáció.

Miért a Kőrösi?

Tanárként a legfőbb feladatunk, hogy minden tanulóban megtaláljuk és felszínre hozzuk a rejtett képességeket. A Kőrösi IB csapatának tagjaként egy olyan közösség részese lehetek, amely támogat abban, hogy az oktatásban az általam fontosnak tartott értékek mentén haladjak.

Miért az IB?

Szakmai munkám során a legfőbb törekvésem, hogy a különböző háttérrel rendelkező diákokat egyéniségük megtartásával jól működő, közös értékeket megosztó tanulócsoportba szervezzem. Számomra a tanulók kíváncsisága a legfontosabb, melyet folyamatosan fenn kell tudni tartani.Az angol nyelv és irodalom tantárgy legfontosabb elemének a reflexiót és a kritikus gondolkodási képesség fejlesztését tekintem.