Dokumentumok

Tanulói attitűdök

Az IB program célja, hogy széles látókörű embereket képezzen, akik tudatában vannak a bolygónk iránti közös felelősségnek, annak, hogy jobb és békésebb világot teremtsenek.

Ilyen emberekké kívánjuk az IB érettségire készülőket nevelni:

Akik kérdeznek: fejlesztik természetes kíváncsiságukat. Megszerzik annak képességét, hogy elemezni és kutatni tudjanak, hogy független gondolkodóvá váljanak. Örömmel és élethosszig tanulnak.

Akik tudnak: globális jelentőségű elképzeléseket és ötleteket vizsgálnak meg. Alapos szakmai ismereteket szereznek és széles kőrű, kiegyensúlyozott tudásra tesznek szert.

Akik gondolkodnak: elemző képességeik aktív használatával kezdeményeznek, hogy összetett problémákat fel tudjanak ismerni és kezelni, átgondolt, etikus döntéseket tudjanak hozni.

Akik képesek beszámolni tudásukról: több nyelven megértik, öntudatosan és kreatívan képviselik a tudást, és többféle módon képesek azt kommunikálni. Szívesen és eredményesen dolgoznak együtt másokkal.

Akik elvszerűek: tevékenységük őszinte és tisztességes. Tisztelik az egyént, a csoportokat és közösségeket. Felelősséget vállalnak saját tevékenységükért és azok következményeiért.

Akik előítéletektől mentesek: megértik és tisztelik saját kultúrájukat és személyes életüket, nyitottak más emberek értékeire, hagyományaira. Természetes számukra, hogy különböző nézőpontokat keressenek, és értékeljenek, készek arra, hogy ilyen tapasztalatok alapján gyarapodjanak.

Szociálisan kezdeményezőek: empátiát, együttérzést és tisztelet mutatnak más emberek érzései és igényei iránt. Elkötelezettek a közjó, a környezet, más emberek élete iránt. Így is cselekszenek.

Kockázatot vállalóak: bátran és átgondoltan vállalják a szokatlan élethelyzeteket és a bizonytalanságot, és belsőleg függetlenek. Képesek új szerepeket, elképzeléseket, stratégiákat kidolgozni. Bátran és szabatosan megvédik meggyőződésüket.

Kiegyensúlyozottak: megértik az intellektuális, testi és érzelmi kiegyensúlyozottság jelentőségét, annak érdekében, hogy maguknak és másoknak harmóniát teremtsenek.

Figyelmesek: gondosan figyelnek a saját tanulmányaikra és tapasztalataikra. Képesek megítélni és megérteni erősségeiket és korlátaikat, hogy tanulmányaikat és személyes fejlődésüket előmozdítsák.

Letölthető fájlok

pdf
méret: 302.66 KB
Tanulói attitűdök