Kínálatunk

Felkészítő kurzus

Az IB program iránt érdeklődő diákok számára heti egy alkalommal felkészítő folglalkozást szervezünk, melynek keretében az érdeklődők megismerkedhetnek az IB képzés rendszerével, a választható tantárgyakkal és azok szaknyelvével, valamint különböző feladatokon keresztül megtanulhatják, mit is jelent IB-s diáknak lenni, ezáltal ráhangolódva az előttük álló két éves programra.

Akik szeretnének az IB félévre jelentkezni, kérjük, lehetőség szerint mindenképp próbáljanak meg részt venni. Nem előfeltétel, de erősen javasolt.

A felkészítő kurzus minimum 8 jelentkező esetén indul.

Az órák 2018. február 1-től május 31-ig lesznek Füköh Borbála tanárnő vezetésével.

A kurzus leírása:

 

English for Academic Purposes

(felkészítés angol nyelven folytatott tanulmányokra)

kurzusleírás

 

A kurzus célja a diákok felkészítése angol nyelven folytatott magas szintű tanulmányokra. A félév során nagy hangsúlyt fektetünk azokra a típusú feladatokra és elvárásokra, melyek az IB Diploma program részei. A diákok angol szaknyelvi szövegeken keresztül fejleszthetik angoltudásukat, idegen nyelvi íráskészségüket és kritikai gondolkodásukat.

A kurzus anyagát az IB Diploma programban előforduló anyagok alapján állítottuk össze. A készségfejlesztés magában foglalja a jegyzetkészítést, a szaknyelvhasználatot, magas szintű angol nyelvű előadások megértését, az önálló kutatásra való felkészítést, az íráskészség és a prezentációs készség fejlesztését.

A kurzus különös figyelmet fordít az írás- és olvasáskészség összefüggésére, valamint a folyamat-orientált írás oktatására, melynek célja, hogy a diákok megtanuljanak íróként olvasni és olvasóként írni. 

Várjuk a jelentkezéseket! Akiket érdekel, alsóbb évfolyamokból is jelentkezhetnek.