Csapatunk

Rudi Andrea

"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunkvalamiben és, hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk."


Az emberek sokfélék, de minden emberben ott lakozik az a képesség, ami lehetőséget ad arra, hogy megvalósítsa önmagát, és boldog lehessen. Pályám során azt tartom legfontosabb feladatomnak, hogy ezt a tanítványaimban szunnyadó képességet megláthassam, és kibontakoztathassam. D. Rathertől olvastam egyszer ezt a pár sort, ami aztán hitvallásommá is vált: „Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra, miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, amelyet úgy hívnak: igazság.” Szerencsés embernek tartom magam, mert nagyon korán felismertem, milyen pályát kell választanom. Viccesen azt szoktam mondani, hogy én még egy percet sem dolgoztam életemben. Természetesen ez így nem teljesen igaz, hiszen a pedagógus pálya komoly felkészültséget, és kitartó munkát kíván, de ha az ember szívvel - lélekkel csinál valamit, az sohasem lehet munkaízű. Pályakezdő pedagógusként Szombathelyen kezdtem dolgozni, ahol születtem és tanultam is. Az évek során lehetőségem volt szinte minden tanuló korosztálynál kipróbálni magam. Mindegyiket nagyon élveztem, de talán a gimnazisták jelentették a legnagyobb kihívást, itt éreztem magam a legjobban. Hosszú évekig vállaltam osztályfőnöki feladatokat, ami különösen sok örömet jelentett számomra. Nyelvtanárként pedig nemcsak egy idegen nyelvet taníthatok, hanem megismertethetem tanítványaimmal egy másik ország kultúráját, így kulturális szemléletmódjukat is tágíthatom. Munkám során fontosnak tartom az innovációt, a kölcsönös motivációt, a tudásépítést, ezért is választottam ezt a gimnáziumot. Az iskola fenntartója küldetésében megfogalmazza azokat a legfontosabb gondolatokat, mint hit, jó cselekedet, tudás, mérsékletesség, tűrés, kegyesség, hajlandóság és szeretet, amelyek elengedhetetlenek a sikeres, boldog jövő építéséhez. Ezt felnőtt tanítóként az itt dolgozó kollégák már tudják, és munkájukkal példát mutatva közvetítik tanítványaik felé. Számomra kollégaként nagy motivációt jelent, hogy az iskola vezetése rugalmasan alkalmazkodik a mindennapi kihívásokhoz, nyitott a 21. századi pedagógiai módszerekre, támogatja a szakmai fejlődést, és elkötelezetten szolgálja a diákok fejlődését. Nagy hangsúlyt kap az iskolában a mentálhigiéné, hiszen ez a harmonikus, boldog személyiség kibontakoztatásának alapfeltétele. A gyermekszeretet mellett színvonalas, sikeres, országosan is elismert munkát végeznek, ennek köszönhetően komoly tudással rendelkező, kiegyensúlyozott, felelősségteljes fiatalokat bocsátanak ki az intézményből.


Miért a Kőrösi?

A Kőrösi lelkes tanárközössége nemcsak példamutató felkészültségével, hanem pedagógiai érzékével is hozzájárul a diákok személyiségének kibontakoztatásához, és az eredményes továbbtanulás feltételeinek megteremtéséhez.

 

Miért az IB?

Az IB-ban tanítani mind a tanárnak, mind a diáknak nagy kihívás és élmény. Aki nyitott az új oktatási módszerekre, szívesen ismer meg más kultúrákat, képes önállóan dolgozni, de a csapatmunkában is eredményes annak az IB képzésben a helye. A képzés során nemcsak sok új ismeretet szerezhetnek a diákok, hanem komoly személyiségfejlődésen mennek keresztül. Tudatosabbá, önállóbbá válnak, miközben megtalálják az érdeklődésükhöz legjobban illeszkedő tudományterületeket, melynek segítségével alapot kapnak ahhoz, hogy a legjobb egyetemein képezhessék tovább magukat. IB tanárként legfontosabb számomra, hogy mindig lehetőség van a megújulásra, korszerű oktatási módszereket alkalmazhatok, és ezáltal a tanulás valóban közös élménnyé válhat.